گرمايش :کوره هوای گرم جهت گرم نمودن هوای داخل گلخانه ازهيترهای هوای گرم با مشعلهای گازوئيل سوز و يا گاز سوز که دارای ديگ و لوله های مبدل استينلس استيل وفن دمنده به همراه دود کش و تونل پلی اتيلن انتقال هوای گرم در طول گلخانه می باشند استفاده می گردد