کارخانه رهپویان جبهه سبز در 20 کیلومتری تهران واقع در منطقه  صباشهر در سال 1384 تأسیس شده است. این کارخانه با بهره گیری از پرسنل متخصص در زمینه های سازه، برق، تأسیسات و با استفاده از خط تولید مطابق با استانداردهای روز اروپا موفق به تولید 150 هکتار سازه گلخانه ای در سال گردیده است.