گواهینامه ها

 

باعث افتخار است که رهپویان جبهه سبز بعنوان یکی از شرکت­های سرشناس در داخل و خارج از کشور فعالت دارد.

گواهینامه­ها  و تقدیرنامه­های زیر حاصل تلاش مستمر و کیفیت بالای محصولات این شرکت است:

  • عضویت در انجمن تولیدکنندگان گل و گیاه 
  • عضویت در انجمن  تولیدکنندگان گلخانه
  • اخذ رتبهیک ساخت گلخانه و سا لن های پرورش قارچ  از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی
  • اخذ رتبه یک  ساخت واحد های دامی وسالنهای مرغداریاز سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی
  • اخذ رتبهیک ساخت استخر های پرورش ماهی  از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی
  • عضویت در انجمن آکواکالچر آلمان