تاريخچه

 

شرکت رهپويان  جبهه سبز، در سال 1383 با هدف تأمين نيازهاي مشتريان در صنعت کشاورزي، تأسيس شد. از آن پس عمده تلاش اين شرکت در  بدست آوردن رضايت هرچه بيشتر مشتري بر اين باور که "مشتريان ما، قلب تجارت ما هستند" بوده است.

ما افتخار داريم که محصولات خود را از سراسر جهان براي دستيابي به بالاترين کيفيت و رضايت هرچه بيشتر مشتريان گردآوري نموده ايم.

 از ديگر فعاليتهای شرکت رهپويان جبهه سبز ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

  •  توليد گلخانه هاي مکانيزه
  •  توليد مخازن ذخيره آب
  •  توليد استخرهاي پرورش ماهي
  •  توليد درختچه هاي زينتي

  ما همچنين افتخار عضويت در اتاقهای بازرگاني زير را داشتهايم:

  •  اتاق بازرگاني ايران- هلند
  •  اتاق بازرگاني ايران- پرتقال
  •  اتاق بازرگاني ايران- عراق
  •  اتاق بازرگاني ايران- آفريقا