مشخصات گلخانه های طرح اسپانيايي

توليدی در کارخانه ره پويان:

اين نوع گلخانه به نحوی می باشد که بالاترين حد تهويه از پنجره ها و جذب نور را داشته و کمترين سايه ممکن را بر روی گياهان به وجود مي آورد.عرض دهانه های اين نوع گلخانه ها 8 و  9.6 متر بوده و ميتواند طول گلخانه تا 125 متر امتداد داشته باشد.با توجه به اينکه قيمت گلخانه بستگی به عوامل زيادی از جمله تعداد دهانه ، طول گلخانه ، شرايط آب وهوايي محل نصب گلخانه و نيزکیفیت و تنوع در تجهيزات درخواستی مانند انواع تجهيزات مکانيزه از قبيل تابلوهای فرمان کنترل اتوماتيک ، سيستمهای سايبان متحرک اتوماتيک ، سيستمهای خنک کننده فوگر ، فنهای سيرکوله ، سيستمهای آبياری و هيدروپونيک دارد.

 

سازه گلخانه:  

 

سازه از جنس گالوانيزه DIP&HOT و  SENDZIMIR   با تحمل  مجموع بار برف وبار محصول  تا50 کيلو گرم  بر مترمربع وسرعت  باد تا 120 کيلومتر در ساعت.

مشخصات و ابعاد :

 

   

عرض گلخانه  ................................................................................................ مضربی از8 مترو یا9.6متر

 طول گلخانه .................................................................................................... مضربی از 5 متر تا 125 متر 

فاصله بین کمانها ............................................................................................ 2.5 متر 

 فاصله ستونهای کناری..................................................................................... 2.5 متر 

 فاصله بين ستونهای داخلی................................................................................ 2.5مترویا5متر

ارتفاع تا زیر ناودان .........................................................................................  4 متر

ارتفاع نهایی .................................................................................................. 6 متر

 

 

 

فونداسيون :

 

 قطرگودال های فونداسيون  50 سانتیمتر و عمق 100-80سانتی متر  که به فاصله هر 2.5 متر  از يکديگر در کناره ها و هر 2.5 یا 5 متر در داخل حفر شود. که در نهایت ستونهای  سازه در عمق 100-80سانتی متری فونداسيون نصب می گردند.با توجه به اینکه کيفيت بتن بايد مطابق  H-250 kg/m3 باشد.